Aruncator de bombe calibru 82 mm 1999

(Model 1999)
DESTINATIE:
este destinat pentru sprijinul cu foc al subunit??ilor de infanterie ?i a altor subunit??i;
are urm?toarele misiuni principale: neutralizarea (nimicirea) personalului ?i mijloacelor de foc u?or ad?postite sau nead?postite, online punctelor de comanda-observare, shop incendierea depozitelor de carburan?i, crearea de culoare prin campurile de mine ?i re?ele de s?rm?, precum ?i separarea infanteriei de tancuri, iluminarea ?i mascarea prin fumizare a obiectivelor (terenului).
COMPONENTA:
?eav? lis?, monobloc, lung? de 1.440 mm, av?nd canalul interior cromat dur;
?nchiz?tor, echipat cu sistem de percu?ie prin c?dere liber? (pozi?ii: foc sau sigur);
garniturã din Cu ?ntre þeavã ºi ?nchizãtor, pentru evitarea scãpãrilor de gaze;
afet-bipied;
plac? de baz? ?n construc?ie sudat?, de form? rotund?;
aparat de ochire de tip MPM 44 M;
STRUCTURA DE LIVRARE:
Arunc?torul cal. 82 mm model 1999 este ?nso?it la livrare de:
complet individual de piese de schimb scule ?i accesorii pentru arunc?tor ?i aparatul optic;
La comanda beneficiarului, produc?torul poate livra complete de piese de schimb, scule ?i accesorii de grup, destinate repara?iilor mijlocii ?i repara?iilor capitale.
CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE:
– calibru – 81,4 mm
– lungimea ?evii – 1.440 mm
– b?taia maxim? cu bomba exploziv? – 6.000 m
– b?taia minim? – 200 m
– c?mp de tragere vertical – 450 ? 850
c?mp de tragere orizontal:
f?r? mutarea bipiedului – ± 3
cu mutarea bipiedului, dar f?r? mutarea pl?cii de baz? – ± 3600
– caden?a maxim? de tragere pentru primul minut (f?r? refacerea ochirii) – 15 lov./min.
– masa arunc?torului preg?tit pentru lupt? – 51 kg din care:
?eava cu ?nchiz?torul – 21 kg
afet bipied – 15 kg
placa de baz? – 14 kg
aparat de ochire – 0,8 kg